פרויקט קריית אונו

פיקוח אירית פישר, צלם עוזי פורת