פרויקט אירוס

מפקח דוד טל ,שפיגל אדריכלים, צלם רגב כלף