פרויקט רמת השרון

חלונות עם פרופיל מנימליסטי בייבוא

מפקח:דויד טל , אדריכלות:לויין פקר , צילום:עמית גרון